Υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κουζίνα και μπάνιο, αποχετεύσεις, δεξαμενές συλλογής ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση αντλιών, ενδοδαπέδια και κεντρική θέρμανση.